توصيه مطلب
۰
 

آموزش و پرورش وزیری توانمند می خواهد

عبدالجلیل کریم پور*
کد مطلب: 71685
تاریخ انتشار : شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۲۰:۲۵
 
ابتدای دولت جدید است و رایزنی ها برای گزینه ی مورد نظر جهت تصدی وزارت آموزش و پرورش به پا هست. هر کس به دنبال این است تا گزینه ای که او صلاح می داند بر کرسی این وزارتخانه جلوس کند و دوباره او هم چند صباحی، این کشتی به گل نشسته را هدایت کند و دوباره بعد از چندی سیل نامه ها و یادداشت ها و سخن سنجی ها و نطق های قبل از دستور از راه رسد تا زمینه ی استیضاحش فراهم آید! انگار در این نهاد گسترده ، فرصت برای آزمون فراوان یافت می شود که هر که آمد و نتوانست ، برود تا دیگری بیاید و او هم ... .
ابتدای دولت جدید است و رایزنی ها برای گزینه ی مورد نظر جهت تصدی وزارت آموزش و پرورش به پا هست. هر کس به دنبال این است تا گزینه ای که او صلاح می داند بر کرسی این وزارتخانه جلوس کند و دوباره او هم چند صباحی، این کشتی به گل نشسته را هدایت کند و دوباره بعد از چندی سیل نامه ها و یادداشت ها و سخن سنجی ها و نطق های قبل از دستور از راه رسد تا زمینه ی استیضاحش فراهم آید! انگار در این نهاد گسترده ، فرصت برای آزمون فراوان یافت می شود که هر که آمد و نتوانست ، برود تا دیگری بیاید و او هم ... .
آقای رئیس جمهور ، باور کنید نهاد گسترده ی آموزشی کشور، کم ارزش تر از برجام و ... نیست که هر از گاهی فقط به تغییری جدید ، از کنارش بگذریم. آموزش و پرورش ، بدنه ی فکری جامعه است که برای ارتقاء اندیشه باید آن را دید که سرمایه ی موثر اجتماعی اش می تواند جهانی را متحول کند.
می دانیم که در این نهاد، هر که آمد حلوا حلوایی کرد، اما دهانی را شیرین ننمود! معلمان گزینه ای را خواستند، اما نمایندگان محترم، اجازه ی جلوس نفرمودند که آموزش را فدای دغدغه ای دیگر کرده بودند و با افتخار، رای عدم اعتمادشان را همه جا پخش می کردند!
آقای رئیس جمهور، نمایندگان محترم، مشاورین گرانبها و همه ی گرانقدران که می توانید موثر باشید، تا فرصت باقی هست، راه چاره را بیابید که اگر آموزش و پرورش خوبی نداشتیم، بی تردید می توان گفت که خیلی چیزها نداریم، نه اندیشه، نه باور، نه فرهنگ و نه هیچ!
آموزش و پرورش، قبل از وزیر خوب، توجهی جدی و همه جانبه را می طلبد که کشتی اش را ابتدا به نگاهی منطقی و اثربخش مرمتش کنند و آن گاه به سکانداری قدرتمند و جسور و مدبرش بسپارند که بداند و بتواند آن را به نیکی هدایتش کند!
این روزها، از صحبت بر سر حضور محمدعلی نجفی گرفته ، تا حضور وزیر زن و ابقای دانش آشتیانی در این نهاد پرچالش سخن به میان می آید که نمی دانی این عزیزان قبل از ورود ، چقدر به چالش های این نهاد توجه کرده اند؟ چه برنامه های مدونی برای برون رفت از وضعیت موجود دارند؟ آیا اندیشیده اند که این سیستم پرطمطراق به خوبی نتوانسته در تربیت شهروند مطلوب، موثر باشد! هنوز نتوانسته ایم به آموزش و پرورش مطلوب نظر که همان جایگاه رشد اندیشه است، برسیم! آیا می دانیم که انبوه جمعیت معلم و دانش آموز و خانواده هایی که درگیر با این مجموعه ی بزرگ هستند، چه دغدغه هایی دارند؟!
جناب رئیس جمهور، شما اینک ما را امیدوار تدبیری منطقی کنید که سزاوار این مجموعه، بی مهری نیست.
آن چه ما را در این زمینه، نگران می دارد، بی اولویت بودن این نهاد است که جز در هفته ی مرتبط با آن، کسی سراغش را نمی گیرد و کاری هم به کارش ندارد، اما باید بدانیم و بخواهیم که اندیشه را حرمتی بس بزرگ است، که برای رسیدن بدان باید مایه از همه چیز گذاشت و بدانیم اگر به بی مهری اش دامن زنیم، راهمان را تا سرمنزل مقصود، به دست خویش به ویرانی نهاده ایم!
و سخن آخر این که چشمانمان را آکنده از تدبر می کنیم تا آینده ی آموزش و پرورشمان را در دست وزیری ببینیم که اندیشه آموزشی دارد، دغدغه را می فهمد، مجموعه ای متناسب با رشد این رویه ها انتخاب می کند، جسور است، دولت را برای رسیدن به اهداف والایش به چالش می کشد، زمینه را برای رشد اندیشه گری مهیا می نماید، معلمش را درست انتخاب می کند و چون این تدبیر کرد، پشتیبانش می ماند! حق معلم را لطفی مضاعف برای او در نظر نمی گیرد و در کوی و برزن آن را فریاد نمی زند! و خلاصه این که باز هم منتظر می مانیم، اما این بار امیدوارتر که شاید روزی پر افتخار، همه ی مردم، این نهاد و آنان که در اوست را به واقعیتی بی بدیل و بدون شعارهای رنگارنگ و فقط در عمل تکریم کنند و همراه با برخی رسانه های دیارمان نشوند که حرمت ها را به سنگ بی مهری بر هم زنند.
*معلم و نویسنده آموزشی
Share/Save/Bookmark
 
Copyright© Mardomsalarionline.com, all rights reserved.